Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/15/2018 in all areas

  1. 1 point
    Dit rp navn: Mike Olsen Dit steamid64: 76561198193153989 Hvem vil du gerne klage over ?: sebastian eriksen Hvorfor vil du gerne klage over spilleren ?: stod ved garagen og han sagde at jeg var træls og han vil skyde mig og det gjorde han så og var ved garagen Hvilke regler overtræder spilleren ?: skyder folk i greenzone Video bevis: http://plays.tv/video/5afaf4d989de280df2/hvorfor
×